บจก.บีไวด์ดิ้ง คอร์ปปอเรชั่น เริ่มมาจากทีมผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ร้านขายแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิตที่รับงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนมานับไม่ถ้วนมากกว่า 10 ปี และด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนั้น จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อ 17 สิงหาคม 2553 เพื่อดำเนินการสต็อกวัสดุผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทและทำตลาดสำหรับประเทศไทย

พวกเราเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและความต้องการ ทั้งจากเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา และผู้ติดตั้งเป็นอย่างดี คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกคำปรึกษาและการให้บริการของเรา จะสามารถช่วยเหลือให้โครงการของคุณสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง