อลูมิเนียมคอมโพสิต สีเมทัลลิก (Metallic)

BM-001
Bright Silver

BM-002
Gold

BM-003
Champagne

BM-004
Silver

BM-005
Jade Green

BM-006
Copper

BM-007
Black Grey

BM-008
Blue Ocean

BM-009
Brown

BM-010
Grey

BM-011
Sparkling White

BM-012
Gold Champagne

BM-013
Charcoal

BM-014
Midnight

BM-015
Sparkling Grey

อลูมิเนียมคอมโพสิต สีด้าน (Solid)

BS-001
White

BS-002
Ivory

BS-003
Yellow

BS-004
Orange

BS-005
Red

BS-006
Blue

BS-007
Signal Blue

BS-008
Light Green

BS-009
Black

BS-010
Leaf Green

BS-011
Dove Grey

BS-012
Grey

BS-013
Tiger Orange

BS-014
Purple

BS-015
Lime Yellow

BS-016
Pink

BS-017
Crimson

BS-018
Kelly Green

BS-019
Chocolate

BS-020
Lime Green

BS-021
Tangerine

อลูมิเนียมคอมโพสิต สีเงา (Glossy)

BO-001
Red

BO-002
Blue

BO-003
White

BO-004
Black

BO-005
Orange

BO-006
Yellow

BO-007
Green Ocean

BO-008
Green

BO-009
Lotus Green

อลูมิเนียมคอมโพสิต สีพิเศษ (Special Color)

EX-05
Silver Mirror

EX-06
Gold Mirror

EX-07
Silver Hairline

EX-08
Gold Hairline

EX-09
Red Oak (Wood)

EX-010
White Granite

EX-13
White Oak (Wood)

EX-14
Light Brown Wood

EX-15
Brown Wood

EX-16
Black Granite

อลูมิเนียมคอมโพสิตสี Polyester Paint

BP-001
Bright Silver Metallic

BP-002
Sparkling White

BP-003
White

BP-004
Red

อลูมิเนียมคอมโพสิต Bondlite

LT-101
Bright Silver Metallic

LT-103
Champagne Metallic

LT-107
Black Grey Metallic

LT-203
Yellow

LT-205
Red

LT-206
Blue

LT-208
Light Green

LT-209
Black

LT-212
Black Grey

LT-213
Orange

LT-214
White

ดูบทความเกี่ยวกับอลูมิเนียมคอมโพสิตในงานต่างๆ

เรามีบทความที่น่าสนใจ อาทิ ตัวอย่างงานจากแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ไอเดียในการตกแต่งด้วยแผ่นคอมโพสิต อลูมิเนียมคอมโพสิตสีที่นิยม และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต