รหัสตัวย่ออลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Code)

ตัวย่อ อลูมิเนียม อัลลอย Aluminum Code

ทุกคนกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากอลูมิเนียมกันดี ประโยชน์ของมันคือ น้ำหนักเบา มีความทนทานใช้เเทนเหล็กได้ คุณรู้หรือไม่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้นำอลูมิเนียมบริสุทธิ์มาใช้โดยตรง เเต่ในรูปเเบบของอัลลอย

“อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy)” คือ การผสมกับแร่โลหะอื่นๆ อย่างน้อย 1 ชนิดกับอลูมิเนียม เพื่อให้อลูมิเนียมมีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีขึ้นนั่นเอง

ในสมัยก่อน การกำหนดมาตรฐานการใช้งานของอลูมิเนียมนั้นวุ่นวายและสับสนมาก ในหลายๆประเทศต่างก็มีมาตรฐานของตัวเอง

ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ก็มีการวางมาตรฐานสากล เรียกว่า IADS (The International Alloy Designation System) ซึ่งคิดค้นโดย US Aluminum Association เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการใช้งานของอลูมิเนียม ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้กันทั่วโลก

การกำหนดการใช้งานของอลูมิเนียม (Aluminum Designation) มีดังต่อไปนี้

เลขหลักแรก: Major Alloy
เลข 1 หมายถึง มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบไม่ต่ำกว่า 99%
เลข 2 หมายถึง มีทองแดงเป็นส่วนผสม
เลข 3 หมายถึง มีแมงกานีสเป็นส่วนผสม
เลข 4 หมายถึง มีซิลิคอนเป็นส่วนผสม
เลข 5 หมายถึง มีแมกนีเซียมเป็นส่วนผสม
เลข 6 หมายถึง มีแมกนีเซียมและซิลิคอนเป็นส่วนผสม
เลข 7 หมายถึง มีสังกะสี (Zinc) เป็นส่วนผสม
เลข 8 หมายถึง มีธาตุอื่นๆเป็นส่วนผสม (เช่น ลิเทียม)
เลขหลักที่ 2: Impurity and Control
เลข 0เลขหลักนี้ จะมีค่าเป็น 0 เมื่ออลูมิเนียมถูกผลิตขึ้นในตอนแรก หมายถึงยังไม่มีการควบคุม
เลข 1 – 9ภายหลังเลขหลักนี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9 หากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมี มีการควบคุมแล้ว
เลขหลักที่ 3 และ 4: Percentage of Aluminum or Registered Data
เลข 1ถ้าเลขหลักแรกเป็นเลข 1 จะหมายถึงปริมาณของอลูมิเนียมที่อยู่นอกเหนือจาก 99% (ตัวอย่างเช่น 1025 หมายถึง มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ 99.25% อีก 0.75% จะเป็นความไม่บริสุทธิ์ของอลูมิเนียมและไม่ได้ถูกควบคุม)
ไม่ใช่เลข 1ถ้าเลขหลักแรกไม่ใช่เลข 1 จะหมายถึงเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ IADS ซึ่งจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารของ IADS
อักษรตัวที่ 5 และเลขชุดสุดท้าย: Treating or Temper
F (Fabricated) หมายถึง การหล่อขึ้นรูป, ไม่มีตัวเลขต่อท้าย
W (Solution Heat Treat) หมายถึง การอบเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสารละลายของแข็ง, ไม่มีตัวเลขต่อท้าย
O (Annealed) หมายถึง การอบอ่อน, ไม่มีตัวเลขต่อท้าย
H (Strain Hardening) หมายถึง สภาพของงานแข็งตัวเองเนื่องจากความเครียด
H1x คือ Strain Hardening เท่านั้น
H2x คือ Strain Hardening และมีการอบอ่อน (Anneal) เป็นบางส่วน
H3x คือ Strain Hardening และมีการทำให้สเถียร (Stabilized)
Hx2 คือ ระดับความแข็ง 1/4
Hx4 คือ ระดับความแข็ง 1/2
Hx6คือ ระดับความแข็ง 3/4
Hx8 คือ ระดับความแข็งเต็มที่
Hx9 คือ ระดับความแข็งที่แข็งเป็นพิเศษ
T (Thermally Treated) หมายถึง การอบด้วยความร้อน

โดยรวมแล้วยังมีหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นอีกมากโดย IADS ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ใน Post นี้ (เกรงว่าบทความจะยาวจนเกินไป :P) ซึ่งท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตาม Referenecs ดังต่อไปนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก:
https://www.esabna.com/us/en/education/blog/understanding-the-aluminum-alloy-designation-system.cfm
http://www.aluminiumlearning.com/html/index_casting.html

ติดต่อบีไวด์ดิ้งได้ที่

ติดต่อ Line โทร ALU BE-BOND